فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر کاربرد ورمی¬کمپوست، باکتری تیوباسیلوس و محلول¬پاشی آهن و روی

الناز داوران حق; بهرام میرشکاری; محمد رضا اردکانی; فرهاد فرح وش فرح وش; فرهاد رجالی

تأثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودی سطح برگ و ماده خشک سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز

سیده ثمانه هاشمی; فائزه زعفریان; اسفندیار فرهمندفر; میلاد باقری شیروان

ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه

هرمز اسدی; غلامرضا زمانیان; محمد نبی شهیکی تاش; محمد قربانی; محمدرضا جلال کمالی