لیست داوران منتصب این شماره

 • آسیه سیاهمرگویی
 • احمد غلامی
 • احمد نظامی
 • افسانه امین غفوری
 • الهام عزیزی
 • بهروز اسماعیل پور
 • حجت امامی
 • روح اله مرادی
 • سرور خرم دل
 • سمانه نجیب نیا
 • شهرام امیر مرادی
 • شهرام نوروززاده
 • علیرضا خداشناس
 • علیرضا یدوی
 • فرزاد مندنی
 • محمد رضا چائی چی
 • مرتضی گلدانی
 • مهدی راستگو
 • پرویز رضوانی مقدم
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 213

بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف‌های هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) استان کرمانشاه

مژگان ویسی, حمید رحیمیان مشهدی, حسن علیزاده, مهدی مین باشی, مصطفی اویسی
بازدید: 215
بازدید: 1471

اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

راحله احمدزاده قویدل, قربانعلی اسدی, محمد تقی ناصری پور یزدی, رضا قربانی, سرور خرم دل
بازدید: 535