لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل رضائی چیانه
 • افسانه امین غفوری
 • امیر آینه بند
 • امیر لکزیان
 • بهروز اسماعیل پور
 • حجت امامی
 • زینب اورسجی
 • سرور خرم دل
 • سعید زهتاب سلماسی
 • سمانه نجیب نیا
 • سید محمد سیدی
 • شهرام نوروززاده
 • عبداله ملافیلابی
 • علیرضا یدوی
 • غلامرضا حیدری
 • محمد بهزاد امیری
 • محمود شور
 • مهدی نصیری محلاتی
 • مژگان ثابت تیموری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 216

ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی

افسانه امین غفوری, پرویز رضوانی مقدم, مهدی نصیری محلاتی, سرور خرم دل
بازدید: 695
بازدید: 434