لیست داوران منتصب این شماره

 • آسیه سیاهمرگویی
 • الهام عزیزی
 • امیر آینه بند
 • حجت امامی
 • حسین صادقی نامقی
 • حمیدرضا فلاحی
 • رضا صدرآبادی حقیقی
 • روح اله مرادی
 • سارا سنجانی
 • سرور خرم دل
 • سعید خاوری خراسانی
 • فرزاد مندنی
 • قربانعلی اسدی
 • مجید رستمی
 • محسن جهان
 • مرتضی گلدانی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

علیرضا کوچکی, حمیدرضا فلاحی, محمدبهزاد امیری, حمیدرضا احیایی
بازدید: 1530

تأثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم و جو (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

میترا رحمانی, مجید جامی الاحمدی, علی شهیدی, مصطفی هادی زاده ازغندی
بازدید: 823