لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد حسینی
 • امیر لکزیان
 • بهنام کامکار
 • حسن فیضی
 • حمیدرضا فلاحی
 • سارا سنجانی
 • سینا فلاح
 • شهرام امیر مرادی
 • علیرضا سیروس مهر
 • محسن ابراهیمی
 • محمدرضا اردکانی
 • محمود رمرودی
 • مریم تاتاری
 • مهدی نصیری محلاتی
 • پریسا شیخ زاده
 • یاسر علیزاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی