لیست داوران منتصب

 • اسماعیل رضائی چیانه
 • بهروز اسماعیل پور
 • جعفر نباتی
 • جواد وفابخش
 • حسن فیضی
 • سارا سنجانی
 • سمانه نجیب نیا
 • علیرضا بهشتی
 • علیرضا یدوی
 • فرزاد مندنی
 • مجید امینی
 • محمد بنایان اول
 • محمد رضا چائی چی
 • مریم تاتاری
 • مهدی نصیری محلاتی
 • پرویز احسان زاده
 • پرویز رضوانی مقدم
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 133

بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

مرضیه اله دادی, عادل دباغ محمدی نسب, محمدرضا شکیبا, روح اله امینی
بازدید: 172

بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.)

حکیمه ضیایی, همت اله پیردشتی, سودابه زارع, آلاله متقیان
بازدید: 45

ارزیابی پارامترهای رشد سویا در واکنش به قارچ‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط اقلیمی مازندران

محمد یزدانی, مهرداد یارنیا, همت اله پیردشتی, ورهرام رشیدی, محمد علی بهمنیار
بازدید: 59

آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی

سیدرضا امیری ده احمدی, مهدی پارسا, محمد بنایان اول, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 136
بازدید: 69

تأثیر سطوح نیتروژن، روی و شوری آب بر عملکرد، شاخص های کیفی و جذب عناصر غذایی کلزا رقم Okapi

الناز ابراهیمیان, احمد بای بوردی, سید محمد سیدی, رضا محمدی کیا
بازدید: 54
بازدید: 44