لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد زارع فیض آبادی
 • اسماعیل رضائی چیانه
 • الهام عزیزی
 • الهه برومند رضازاده
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • بیژن قهرمان
 • جواد وفابخش
 • حسن فیضی
 • حسن پرسا
 • حمیدرضا فلاحی
 • روح اله مرادی
 • سرور خرم دل
 • سیدکریم موسوی
 • شهرام امیر مرادی
 • شهرام رضوان
 • شهرام نوروززاده
 • علی گنجعلی
 • فرزاد مندنی
 • محمد خیرخواه
 • مهدی فراوانی
 • پرویز رضوانی مقدم
 • یحیی امام
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانهزنی

حمیدرضا فلاحی, پرویز رضوانی مقدم, محمدبهزاد امیری, مهسا اقحوانی شجری, رستم یزدانی بیوکی
بازدید: 741
بازدید: 1254
بازدید: 325
بازدید: 195

بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت رقابت علف‌های هرز

زهرا جوزاریان, علیرضا یدوی, محسن موحدی دهنوی, عیسی مقصودی
بازدید: 545

اثر تلقیح با کود های بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

بهروز اسماعیل پور, عزیزه فرجی مهمانی, فاطمه سفید کن, بهلول عباس زاده, کاظم خاوازی, علیرضا قنبری
بازدید: 265
بازدید: 170
بازدید: 215
بازدید: 280