فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه‏ای به روش رقیق‏سازی (مطالعه موردی: شهرستان شهر ری واقع در جنوب استان تهران)

آرش قلعه گلاب بهبهانی; مهدی نصیری محلاتی; رضا کشاورز افشار; علی علی پور جهانگیری; علیرضا پازکی; حسام صفا; محمد کریمی نژاد

ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ

سید شهاب الدین معین الدینی; اسکندر زند; جعفر کامبوزیا; عبدالمجید مهدوی دامغانی; رضا دیهیم فرد

اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌زمینی در آستانه‌اشرفیه استان گیلان

امین نیکخواه; علیرضا طاهری راد; مهدی خجسته پور; باقر عمادی; حسین پیمان

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی

فاطمه چوپان; محمد بنایان اول; قربانعلی اسدی; جواد شباهنگ