علمی - پژوهشی

تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L.

سید محمد کاظم تهامی زرندی, پرویز رضوانی مقدم, محسن جهان
بازدید: 782

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها

مهدی نصیری محلاتی, علیرضا کوچکی, رضا قربانی, سرور خرم دل
بازدید: 1217

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, رضا قربانی, سرور خرم دل
بازدید: 1140

اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

سکینه جبارپور, سعید زهتاب سلماسی, هوشنگ آلیاری, عزیز جوانشیر, محمدرضا شکیبا
بازدید: 293

تأثیر کاربرد سیلیسیوم بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

عزیز کرملاچعب, محمد حسین قرینه, عبدالمهدی بخشنده, محمدرضا مرادی تلاوت, قدرت اله فتحی
بازدید: 306
بازدید: 498

معرفی شاخصی برای ارزیابی خشکی با استفاده از تکنیک تجزیه به مؤلفه های اصلی

سروناز فرهنگ فر, جعفر کامبوزیا, رضا دیهیم فرد, سعید صوفی زاده, بابک میرباقری
بازدید: 213

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و عدس (Lens culinaris L.) در کشت دوم

اسماعیل رضائی چیانه, مهدی تاج بخش, اروج ولیزادگان, فرزاد بنایی اصل
بازدید: 261
بازدید: 277