علمی - پژوهشی

بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

آلاله متقیان, همت اله پیردشتی, وحید اکبر پور, غزال سراج پور, محمد یعقوبی خانقاهی, سجاد شریعت نژاد
بازدید: 305

ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف‌های هرز و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704

رضا مرادی طالب بیگی, هادی پیرسته انوشه, محمد جواد احمدی لاهیجانی, یحیی امام
بازدید: 154

ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد

فاطمه ایزدی یزدان آبادی, یوکابد اسماعیل پور اخلمد, آرش امیدی, محمد علی بهدانی
بازدید: 494
بازدید: 265