اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۸۱
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

ضریب تاثیر: (SID): 0.0625
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 , 0.2
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 80 A
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه

فرزاد مندنی; علی بزرگی حسین آباد; محسن سعیدی; علیرضا باقری; حسن حیدری

برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل¬های تجربی

الهه برومند رضازاده; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; امیر لکزیان

برآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به¬زراعی در افزایش عملکرد در نظام¬های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشور

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; افسانه امین غفوری; منصوره محلوجی راد

ارزيابي تغييرات طولاني¬مدت تنوع گونه‏هاي زراعي در بوم‌نظام‏هاي زراعي استان‏هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; آرش قلعه گلاب بهبهانی; آگرین داوری; شهاب الدین معین الدینی

تأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی‌های کمی علوفه

رامین نظریان; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; پرویز رضوانی مقدم

تأثیر تاریخ کاشت و تنش خشکی آخر فصل بر صفات اکوفیزیولوژیک ارقام جدید کلزا (Brassica napus L.)

پریسا ناظری; امیر حسین شیرانی راد; سید علیرضا ولد آبادی; مجتبی میراخوری; اسماعیل حدیدی ماسوله

تعیین مدل مناسب در تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان با روش آنالیز خط مرزی

نیلوفر آقایی پور; همت اله پیردشتی; محسن زواره; حسین اسدی; محمدعلی بهمنیار

براساس تصمیم هیئت تحریریه مجله بوم شناسی کشاورزی از این پس کلیه ارزیابان محترم مقالات که در ارزیابی ها ، همکاری لازم مبذول فرمایند در هرسال در چاپ یک عنوان مقاله آنها تسریع خواهد شد.

Note: Since this journal is based on the results of research associated with the natural environments manuscript prepared based on the result of controlled environments such as greenhouse and laboratory are not accepted for publication.