1.
سلیمانپور ل, نادری را, بیژن زاده ا, امام ی. مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم. jag [اینترنت]. 18مارس2019 [ارجاع شده 17جولای2019];10(4):1121-34. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/61421