1.
اداوی ظ, تدین م. تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو. jag [اینترنت]. 30اکتبر2016 [ارجاع شده 21آگوست2019];9(4):1117-35. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/53529