1.
محلوجی راد م, رضوانی مقدم پ, پارسا م, اسدی ق, شاهنوشی ن. تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum tuberosum L.) در منطقه فريمان. jag [اینترنت]. 18مارس2019 [ارجاع شده 16ژوئن2019];10(4):1051-66. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/45973