1.
قربانی ر, کوچکی ع, جهان م, نصیری م, رضوانی مقدم پ. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی. jag [اینترنت]. 24آوریل2010 [ارجاع شده 21آگوست2019];1(1). Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/2660