تهامی زرندی سیدمحمدکاظم, رضوانی مقدم پرویز, و جهان محسن. “مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum Basilicum L.”. بوم شناسی کشاورزی 2, no. 1 (آوریل 18, 2016): 63-74. دسترسی آگوست 21, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/7603.