رضائی چیانه اسماعیل, رسولی یحیی, جلیلیان جلال, و قدسی مسعود. “ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer Arietinum L.) و جو (Hordeum Vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی”. بوم شناسی کشاورزی 11, no. 1 (می 19, 2018): 69-85. دسترسی سپتامبر 20, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/71201.