عسکری عبدالحسین, اردکانی محمدرضا, وزان سعید, پاک نژاد فرزاد, و حسینی یعقوب. “اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum Indicum L.) در سطوح تنش خشکی”. بوم شناسی کشاورزی 10, no. 4 (مارس 18, 2019): 1229-1244. دسترسی ژوئن 16, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/63405.