سلیمانپور لیلا, نادری روح اله, بیژن زاده احسان, و امام یحیی. “مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم”. بوم شناسی کشاورزی 10, no. 4 (مارس 18, 2019): 1121-1134. دسترسی جولای 17, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/61421.