اداوی ظهراب, و تدین محمودرضا. “تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو”. بوم شناسی کشاورزی 9, no. 4 (اکتبر 30, 2016): 1117-1135. دسترسی آگوست 24, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/53529.