محلوجی راد منصوره, رضوانی مقدم پرویز, پارسا مهدی, اسدی قربانعلی, و شاهنوشی ناصر. “تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum Aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فريمان”. بوم شناسی کشاورزی 10, no. 4 (مارس 18, 2019): 1051-1066. دسترسی جولای 17, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/45973.