قربانی رضا, کوچکی علیرضا, جهان محسن, نصیری مهدی, و رضوانی مقدم پرویز. “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی”. بوم شناسی کشاورزی 1, no. 2 (می 8, 2010): 117-128. دسترسی آگوست 20, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/2693.