قربانی رضا, کوچکی علیرضا, جهان محسن, نصیری مهدی, و رضوانی مقدم پرویز. “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی”. بوم شناسی کشاورزی 1, no. 1 (آوریل 24, 2010). دسترسی آگوست 22, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/2660.