محلوجی راد م., رضوانی مقدم پ., پارسا م., اسدی ق., و شاهنوشی ن. “تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum Aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فريمان”. بوم شناسی کشاورزی, ج 10, ش 4, Mar. 2019, صص 1051-66, doi:10.22067/jag.v10i4.45973.