قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م., و رضوانی مقدم پ. “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی”. بوم شناسی کشاورزی, ج 1, ش 1, Apr. 2010, doi:10.22067/jag.v1i1.2660.