[1]
سلیمانپور ل., نادری ر. ا., بیژن زاده ا., و امام ی., “مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم”, jag, ج 10, ش 4, صص 1121-1134, مارس 2019.