رضوی دربارس.; لکزیانا.; حلاج نیاا.; حق نیاغ. تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum aestivum L.) و یونجه (Medicago sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی. بوم شناسی کشاورزی, v. 2, n. 1, p. 19-26, 8 فوریه 2011.