رضائی چیانها.; رسولیی.; جلیلیانج.; قدسیم. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی. بوم شناسی کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 69-85, 19 می 2018.