اداوی ظ.; تدین م. تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو. بوم شناسی کشاورزی, v. 9, n. 4, p. 1117-1135, 30 out. 2016.