قربانی ر.; کوچکی ع.; جهان م.; نصیری م.; رضوانی مقدم پ. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی. بوم شناسی کشاورزی, v. 1, n. 2, p. 117-128, 8 maio 2010.