قربانی ر.; کوچکی ع.; جهان م.; نصیری م.; رضوانی مقدم پ. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی. بوم شناسی کشاورزی, v. 1, n. 1, 24 abr. 2010.