[1]
سلیمانپورل., نادریر.ا., بیژن زادها. و امامی. 2019. مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم. بوم شناسی کشاورزی. 10, 4 (مارس 2019), 1121-1134. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.61421.