[1]
اداوی ظ. و تدین م. 2016. تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو. بوم شناسی کشاورزی. 9, 4 (اکتبر 2016), 1117-1135. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v9i4.53529.