[1]
محلوجی راد م., رضوانی مقدم پ., پارسا م., اسدی ق. و شاهنوشی ن. 2019. تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum tuberosum L.) در منطقه فريمان. بوم شناسی کشاورزی. 10, 4 (مارس 2019), 1051-1066. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.45973.