[1]
قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م. و رضوانی مقدم پ. 2010. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی. بوم شناسی کشاورزی. 1, 2 (می 2010), 117-128. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v1i2.2693.