[1]
قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م. و رضوانی مقدم پ. 2010. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی. بوم شناسی کشاورزی. 1, 1 (آوریل 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v1i1.2660.