مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها

13

تعداد شماره‌ها

49

تعداد مقالات

777

تعداد نویسندگان

1,530

تعداد مقالات ارسال شده

1,576

تعداد مقالات رد شده

615

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

826

درصد پذیرش

52

زمان پذیرش (روز)

30

 

 

بوم شناسی

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1400، صفحه 363-579 

ابر واژگان

نشریات مرتبط