اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۸۱
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

لیست داوران منتصب

 • آسیه سیاهمرگویی
 • اسماعیل رضائی چیانه
 • الهام عزیزی
 • الهه برومند رضازاده
 • امیر لکزیان
 • بهروز اسماعیل پور
 • جابر پناهنده
 • جعفر نباتی
 • جلال جلیلیان
 • حامد منصوری
 • حسین دهقانی سانیچ
 • حسین صحابی
 • حسین کاظمی
 • رستم یزدانی بیوکی
 • روح اله مرادی
 • سارا سنجانی
 • سرور خرم دل
 • سمانه نجیب نیا
 • سمیه حاجی نیا
 • سید محمد سیدی
 • سید مهدی جوادزاده
 • سید یوسف موسوی طغانی
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • سیده محبوبه میرمیران
 • شهرام امیر مرادی
 • عبدالعلی غفاری
 • علیرضا بهشتی
 • غلامعلی گزانچیان
 • فرزاد مندنی
 • فرزین عبدالهی
 • مجتبی ترکمان
 • مجید رستمی
 • محمد خیرخواه
 • محمد رضا چائی چی
 • مرتضی گلدانی
 • مسعود اصفهانی
 • مهدی فراوانی
 • مژگان ثابت تیموری
 • وحیده ناظری
 • یاسر علیزاده
 • یحیی امام
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

پاسخ توده‌های بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) به کاربرد بیوچار در شرایط کم‌آبیاری

زهرا بیطرفان, حمیدرضا اصغری, طاهره حسنلو, احمد غلامی, فواد مرادی
بازدید: 79

ارزیابی عملکرد و سنجه¬های انرژی و اقتصادی نظام¬های مختلف خاک¬ورزی و کودی ذرت (Zea mays L.)

مریم مزارعی, احمد قنبری, مهدی دهمرده, سید عطا ا... سیادت, سمیه دهداری
بازدید: 37
بازدید: 60

بهینه¬سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی

مهدی نصیری محلاتی, علیرضا کوچکی, فرنوش فلاح پور, محمد بهزاد امیری
بازدید: 140

تأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی-های کیفی علوفه

رامین نظریان, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, پرویز رضوانی مقدم
بازدید: 52
بازدید: 22
بازدید: 78

براساس تصمیم هیئت تحریریه مجله بوم شناسی کشاورزی از این پس کلیه ارزیابان محترم مقالات که در ارزیابی ها ، همکاری لازم مبذول فرمایند در هرسال در چاپ یک عنوان مقاله آنها تسریع خواهد شد.

Note: Since this journal is based on the results of research associated with the natural environments manuscript prepared based on the result of controlled environments such as greenhouse and laboratory are not accepted for publication.