1.
رضوانی مقدمپ, شباهنگج, لشگریا, اقحوانی شجریم. واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته. Agry [اینترنت]. 2 اکتبر 2019 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];12(1):161-78. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/51343