[1]
سبک رو فومنیک., سیف زادهس., علی نیاف., ولدآبادیس.ع. و یزدانیم. 2018. اثر آبیاری تناوبی و فاصله کاشت بر رشد و شاخص¬های رشدی و آب مصرفی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آب‌وهوایی گیلان. بوم شناسی کشاورزی. 12, 1 (نوامبر 2018), 37-54. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v12i1.74890.