[1]
رضوانی مقدمپ., شباهنگج., لشگریا. و اقحوانی شجریم. 2019. واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته. بوم شناسی کشاورزی. 12, 1 (اکتبر 2019), 161-178. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v12i1.51343.