برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • مقاله بر اساس فرمت نشریه تهیه و بارگذاری شده است.
  • فایل Word و Pdf مقاله فاقد اسامی نویسندگان است.
  • مشخصات نویسندگان مقاله شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت نویسندگان و شماره تماس، آدرس پستی و ایمیل نویسنده مسئول به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته و ارسال شده است.
  • تعهدنامه تکمیل و همراه با امضای کلیه نویسندگان اسکن و به صورت فایل مکمل بارگذاری شده است. ضمناً عدم بررسی مقاله فاقد تعهدنامه بر عهده اینجانب می باشد.

راهنماي نحوه نگارش و تهيه مقالات

-  از آنجايی‌که هدف مجله "بوم‌شناسی کشاورزی" پيوستن به فهرست مجلات ISI می‌باشد, رعايت موارد زير در نوشتن مقاله ضروری خواهد بود.

متن مقاله روي کاغذ A4 با فاصله 1 بين خطوط و دو و نيم سانتي‌متر از حاشيه‌ها و با نرم‌افزار MS-Word با قلم میترا اندازه 12 تايپ شود و شکل‌ها و جداول نيز به همين نرم افزار منتقل شوند. عناوين شکل‌ها و جداول به دو زبان فارسی و انگليسی در نرم‌افزار MS-Word و مجزا از شکل با قلم بی میترا (B Mitra) و اندازه 10 با فاصله خط 1 نوشته شوند. کليه شکل‌ها و جداول بدون کادر باشند.

تعداد صفحات مقاله حداکثر20 صفحه تعيين گرديده است.

کليه واحدهای اندازه‌گيری بر اساس سيستم متريک باشند.

کليه سطرهاي متن مقاله بصورت ادامه‌دار (Continuous) شماره‌گذاري (Line numbering) شوند.

هر مقاله باید شامل بخشهای مقدمه، مواد و روش‌ها، نتايج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاري، فهرست منابع و چکیده مبسوط کاملاً تفکيک و محتواي آنها متناسب با عنوان هر قسمت باشد.

عنوان مقاله کوتاه و معرف کامل موضوع تحقيق بوده، حداکثر 20 کلمه و با قلم بی میترا (B Mitra) اندازه 14 نوشته شود.

صفحه مشخصات مقاله شامل موارد: عنوان مقاله، مشخصات نويسنده يا نويسندگان شامل نام و نام‌خانوادگي، درجه علمي، آدرس پستي و الکترونيکي، تلفن تماس، نام نويسنده مسئول به زبان فارسي و سپس عنوان انگليسي مقاله، نام و نام‌خانوادگی, درجه علمی و آدرس نويسندگان به زبان انگليسي نوشته شوند (بدون شماره صفحه).

در صفحه نخست عنوان مقاله به فارسي، چکيده مقاله و کلمات کليدي (بدون ذکر نام نويسندگان) آورده شوند.

چکيده مبسوط باید بر مبنای دستورالعمل زیر تهیه شود:

این چکیده که جایگزین چکیده کوتاه است بایستی بین 700-600 واژه بوده و به تفکیک دارای اجزای زیر باشد:

Title

Introduction

Materials and Methods

Results and Discussion

Conclusion

Acknowledgements

Keywords

همچنین بین قسمتهای چکیده مبسوط تناسب منطقی برقرار باشد، بدین معنی که 30% مربوط به مقدمه، 20% مواد و روش‌ها و 50% مربوط به نتایج و بحث باشد و در انتها هم یک نتیجه گیری کلی نوشته شود.

کلمات کليدی در انتهای چکيده و حداکثر شش کلمه آورده شوند. کلمات کليدی در عنوان مقاله وجود نداشته باشند.

در متن مقاله نحوه رجوع به منابع بصورت اسم نويسنده (نويسندگان) و تاريخ انتشار منبع باشد. در ارجاع به منابع بايد تا حد ممكن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداري و منابع در انتهاي جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند: (Mohamadi, 2007). براي جداسازي منابع در انتهاي جمله از ";" استفاده مي‌شود مثال:  (Smith, 1999;  Samuel et al.,  2008; Smith & Samuel, 2009).

چنانچه در شروع جمله به منبعي استناد شود به صورت نام (سال) نوشته ‌شود و اسامي فارسي نيز بايد به لاتين و سال شمسي به ميلادي برگردان شوند. نحوه ارجاع به منابع داراي يک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتداي جمله قرار ‌گيرند به ترتيب زير انجام ‌گيرد:                                                                               Smith (1999)،    Smith &  Samuel (2009) و Samuel et al. (2008)

جداول و شکل ها: در تنطيم جداول از خطوط افقي و عمودي استفاده نشود مگر در بالا و پايين سطر اول جدول و پايين آخرين سطر آن. هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط باشد. ترجمه انگليسي عنوان و زير عنوان‌ها ي جداول در زير نوشته فارسي آنها درج شوند. محتوای جداول (اعداد) تنها به انگليسی نوشته شوند. شکلها کاملا انگليسی تنظيم گردند. بطور کلی اطلاعات شکل‌ها و جداول قابل استفاده برای خوانندگان انگليسي زبان باشد.

صفحه آخر شامل عنوان مقاله، چکيده انکليسي و کلمات کليدي همگی به زبان انگليسي بوده و از ذکر اسامي و آدرس نويسندگان در اين صفحه خودداري شود. چکيده انگليسي برگردان کامل چکيده فارسي باشد.

 

فهرست منابع:

الف- کليه منابع فارسي و انگليسي به زبان انگليسي و با قلم  Times New Roman اندازه 12 در فهرست منابع نوشته شوند. در نوشتن ليست منابع در قسمت فرمت Hanging   اندازه 5/0 انتخاب گردد.

ب- کليه منابع فارسی به زبان انگليسی برگردان شده و در آخر هر منبع، در صورت داشتن خلاصه انگليسی (In Persian with English Summary) و در صورت نداشتن خلاصه انگليسی داخل پرانتز (In Persian) نوشته شود.    

ج- در نوشتن منابع، اسامی مجلات بصورت کامل نوشته شوند.

د- در صورتي‌که در نوشتن منابع مقاله از برنامه EndNote   استفاده می‌شود، در قسمت  Bibliography style  نوع Agri Ecosys Enviro    انتخاب گردد.

جزئیات کامل نحوه نگارش مقاله، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع در نشریه بوم شناسی کشاورزی از این قسمت قابل دانلود می‌باشد:

تعهدنامه

نحوه نگارش

فرم تعارض منافع

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.