کلیدواژه‌ها = رژیم آبیاری
تعداد مقالات: 4
1. اثر تنش خشکی و غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 89-101

10.22067/jag.v12i3.77417

اردلان قیلاوی زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی


2. شبیه‌سازی عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در ارقام غالب ذرت تحت شرایط محدودیت آب و تغییر اقلیم

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 103-115

10.22067/jag.v13i1.80923

ندا شریفی حداد؛ رضا دیهیم فرد؛ امید نوری؛ سجاد رحیمی مقدم


4. اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و رژیم های آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

دوره 3، شماره 2، بهار 1390، صفحه 219-226

10.22067/jag.v3i2.13527

محمود رمرودی؛ مهدی کیخا ژاله؛ محمد گلوی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ رضا برادران