کلیدواژه‌ها = اثر متقابل ژنوتیپ×محیط
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش گندم دوروم(Triticum turgidum L. var. durum) در مناطق معتدل ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 345-358

10.22067/jag.v12i2.85729

علی اکبر مویدی؛ توحید نجفی میرک؛ مجید طاهریان؛ شهریار ساسانی؛ داوود امین آزرم