کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه ای
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمّی اکوتیپ‌های رازیانه تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 877-892

10.22067/jag.v11i3.64621

علی ایزانلو؛ محمد ضابط؛ سید حمید رضا رمضانی؛ عالیه جامی


2. گروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 609-616

10.22067/jag.v2i4.8799

جعفر موسی آبادی؛ سعید خاوری خراسانی؛ براتعلی سیاه سر؛ احمد اسماعیلی؛ نفیسه مهدی نژاد


3. بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه ای(Zea mays L.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 136-145

10.22067/jag.v2i1.7612

مریم آشفته بیرگی؛ برات علی سیاه سر؛ سعید خاوری؛ محمد گلباشی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ عادل علیزاده