نویسنده = عبدالمهدی بخشنده
پهنه‌بندی آگرواکولوژیکی نظام‌های تولید گندم (Triticum aestivum L.) دشت کشاورزی شاوور خوزستان با به‌کارگیری فناوری RS و GIS

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 1527-1543

10.22067/jag.v11i4.69867

عبدالنور مصدقی؛ ناصر اکبری؛ عبدالمهدی بخشنده؛ فریدون سرمدیان؛ بهروز نصیری؛ سعید صوفی زاده


تأثیر کاربرد سیلیسیوم بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 430-442

10.22067/jag.v5i4.33000

عزیز کرملاچعب؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ قدرت اله فتحی


منطقه بندی آگروکلیماتیکی استان خوزستان برای پتانسیل عملکرد گندم آبی با استفاده از مدل WOFOST

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 255-264

10.22067/jag.v4i3.15314

محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ بهرام اندرزیان؛ نرگس فایضی زاده