نویسنده = ابراهیم زینلی
تعداد مقالات: 3
1. پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد یونجه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400

10.22067/agry.2021.70433.1044

شبنم پورشیرازی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی


2. استفاده از مدل SSM-iCropبرای پیش‏بینی فنولوژی، عملکرد و بهره‏وری آب کلزا (Brassica napus L.) در شرایط ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 157-177

10.22067/jag.v13i2.84057

سمانه رهبان؛ بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی


3. مطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف‌های هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 575-592

10.22067/jag.v9i3.60119

رویا مومن؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر