نویسنده = احمد کوچک زاده
تأثیر سطوح فیلترکیک بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بلال ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 421-432

10.22067/jag.v9i2.43665

عزیز کرملاچعب؛ سید عطاء الله سیادت؛ حسن حمدی؛ حسین منجزی؛ احمد کوچک زاده


اثر ورمی‏کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط تنش کم‏آبی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 583-597

10.22067/jag.v8i4.51116

الهام جهانگیری نیا؛ سید عطاء الله سیادت؛ احمد کوچک زاده؛ منوچهر سیاح فر؛ محمدرضا مرادی تلاوت


ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 488-494

10.22067/jag.v6i3.21005

محمود بهادر؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ حبیب الله یوسفیان قهفرخی