نویسنده = اسفندیار فاتح
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تولید علوفه گیاه زراعی جدید آمارانت (Amaranthus spp. L.) تحت تاثیر مدیریت کودهای ارگانیک و شیمیایی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 675-688

10.22067/jag.v9i3.41394

امیر آینه بند؛ محمدرضا محمدی تودشکی؛ اسفندیار فاتح


3. بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 6، شماره 3، بهار 1393، صفحه 645-655

10.22067/jag.v6i3.34657

سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما