نویسنده = لیلا جعفری
تعداد مقالات: 10
1. برآورد پیامدهای زیست‌محیطی بوم‌نظام‌های زراعی استان خراسان تحت مدیریت رایج

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 211-235

10.22067/jag.v1i1.35461

علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ لیلا جعفری


5. شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 22-34

10.22067/jag.v10i1.37180

علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ فرزین عبدالهی؛ لیلا جعفری


6. اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

10.22067/jag.v6i1.35649

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ روشنک شهریاری؛ مسعود آزاد؛ لیلا جعفری


10. بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 105-112

10.22067/jag.v5i2.24460

پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری؛ سارا بخشایی؛ لیلا جعفری